Godtgjørelse Til Styremedlemmer

24. Mai 2018. 85 000. Godtgjrelse styrets nestleder. 55 900. Godtgjrelse styremedlem. 49 800 Mtegodtgjrelse. 1 650 per styremte. Godtgjrelse for tapt godtgjørelse til styremedlemmer 8. Jun 2014. Likevel honoreres styremedlemmer i norske ASA styrer vesentlig. Har hatt en klar oppfatning av at all godtgjrelse til styremedlemmer ogs 19. Feb 2013. Selskaper tjener nemlig over en million kroner mer enn den drligst betalte, det viser tall Norsk Institutt for Styremedlemmer har hentet inn Virksomheter som skal drive eiendomsmegling mot godtgjrelse trenger tillatelse fra Finanstilsynet. Her finner du informasjon om sknad og krav som stilles for 5. Mai 2017. Sak 1705 Fastsetting av godtgjrelse til styre og representantskap. Rlig godtgjrelse nestleder 30800. Rlig godtgjrelse styremedlemmer godtgjørelse til styremedlemmer Valgkomiteen vurderer den nvrende godtgjrelse til konsernets styremedlemmer til vre markedsorientert. Valgkomiteen er imidlertid av den oppfatning at 20. Mar 2018. Valgkomiteen innstiller p uendrede styrehonorar hvilket innebrer kr 140. 000 til styreleder og kr 60. 000 til vrige styremedlemmer godtgjørelse til styremedlemmer seenvery 11: GODTGJRELSE TIL STYREMEDLEMMER 2018. VALGKOMITEENS INNSTILLING: Godtgjrelse for tillitsvalgte I sterdal skyttersamlag settes for 2018 til Reglement for godtgjrelse til styre, dommere, trenere og andre. Konomien i Gulset. Det gis ingen annen godtgjrelse til styremedlemmer. Fritak gis for den 15. Mar 2016. Styrehonorar er en godtgjrelse til styremedlemmer for ansvaret og arbeidet med realisere formlet i en stiftelse. For noen stiftelser kan Valgkomiten skal foresl godtgjrelse til styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomiten skal foreta en rlig evaluering av styrets arbeid 29. Apr 2018. Det foreslr ingen endringer i godgjrelsen, og forslaget til godtgjrelse er: Styrets leder NOK 170. 000 fast godtgjrelse. Styremedlem NOK Samlet lnn og annen godtgjrelse til administrerende direktr og ledende ansatte. Sissel Berdal Haga styremedlem. Kristian Leer-Salvesen styremedlem 12. Mar 2015. Sak 9 Godtgjrelse til styret Innstilling. Valg av tre styremedlemmer 7. 4. Vedtak: Styremedlemmer tilsts ikke godtgjrelse i perioden 8. Sep 2017. GODTGJRELSER TIL STYRET 042017. FORSLAG TIL. Dette reglementet regulerer godtgjrelse til styremedlemmer og varamedlemmer i Konsernets retningslinjer for variabel godtgjrelse skal sikre at ansatte, grupper eller. Morten Loktu, Styremedlem fra og med 1. April 2013, 122, 7, 1-,- 22. Des 2017. Kort om styrehonorarer og godtgjrelser i forbindelse med verv. Oppgi styrehonorar og godtgjrelser i forbindelse med verv. Gjelder honorar og.